יום ה' 1.4.2021

נפגשנו כולם בחניון הלילה רחב הידיים "גבי ימין" על כביש 227 המנדטורי, המוביל דרומה למעלה העקרבים. משם צעדנו דרומה על השביל הירוק לגבי ימין. אלה סידרה של גבים שנתמלאו במים בשטפונות האחרונים. לאחר עצירה ורחצה של חלק מאיתנו המשכנו לדיונת החול הזך שנשפך לאורך מדרון ההר לעבר ערוץ הנחל היבש. לאחר שהילדים השתעשעו כהוגן, המשכנו במסלול עד למפגש עם שביל ישראל על מרפסת של משטח סלע ענק הצופה על הערוץ העמוק והיפה של נחל חתירה. לאחר מנוחה חזרנו באותה הדרך. נסענו כולנו לחניון מעלה העקרבים הדרומי דרד מפעלי הפוספט, כי כביש מעלה עקרבים סגור לרכבי פרייבט, בגלל חוסר תחזוקה הולמת לדרך שהביא להתדרדרותו.